Relacije

Kao što smo naveli Ljutotrans se sve više bazira na prevozu građana u lokalnoj zajednici. Stoga u velikom postoku pokriva cijelu općinu Bihać sa redovnim linijama prevoza, a broj linija se povećava za vrijeme đačkih dana. Izdvojili smo linije u kojima su naglašene i đačke.

 Image BIHAĆ - KULEN VAKUF - BIHAĆ 

Bihać
polazak sati

Kulen VAkuf
polazak sati
7:15
10:30
13:15
14:15
15:30
16:30
19:30
5:30
6:20
9:00
11:30
14:15
17:30

Vikend
Vikend
7:15
10:30
13:15
15:30
19:30
5:30
9:00
14:15
17:30
 Image

BIHAĆ - RIPAČ - BIHAĆ

Bihać
polazak sati 
Ripač
polazak sati
7:15
9:00
10:00
12:00
13:15
14:15
15:30
18:45
19:15

7:30
9:15
10:15
12.15
13:30
14:30
15:45
19:00

Vikend

Vikend

7:15
9:00
10:00
12:00
15:30

7:30
9:15
10:15
12.15
15:45

NAPOMENA: Sve linije koje su namjenjene za Kulen Vakuf a ne spominju se u relacijama Ripač putnici mogu smatrati redovnom linijom...
 Image BIHAĆ - BREKOVICA - BIHAĆ
Bihać
polazak sati
Breovica
polazak sati 
7:00
10:30
12:15
14.15
15:30
18:15
19:30
6:30
7:30
11:15
12:45
14:45
17:45
18:45
Vikend
Vikend
7:30
10:30
12:30
7:30
11:15